Arbiter aardbevingsschade start op maandag 2 mei

Het verbeteren van de schadeafhandeling is een van de centrale onderdelen van het Meerjarenprogramma van de NCG. Een belangrijke stap daarin is de introductie van de Arbiter aardbevingschade.  Als na de eerste inspectie en de contra-expertise nog geen overeenstemming is over het herstel van de schade, kan de Arbiter aardbevingsschade worden ingeschakeld.

Deze Arbiter beoordeelt de zaak ter plaatse en doet een uitspraak waar het CVW en de NAM zich in beginsel aan verbinden. Als de eigenaar na taxatie, contraexpertise en oordeel van de Arbiter het niet eens is met het eindoordeel dan kan de zaak door de eigenaar worden voorgelegd aan de rechter.

Op maandag 2 mei 2016 starten vijf Arbiters aardbevingsschade (oud-rechters). Inwoners die hun schade na 1 januari 2016 hebben gemeld bij CVW en die na de contra-expertise nog geen overeenstemming hebben bereikt met CVW over het herstel van kunnen contact opnemen met de Arbiters. Vanaf 2 mei zal ook de website www.arbiteraardbevingsschade.nl in de lucht zijn. Ook complexe schadegevallen komen in aanmerking voor de arbiter als de procedure inclusief contra-expertise is doorlopen. De NCG onderzoekt wat er nodig is om ook inwoners die hun schade vóór 1 januari 2016 hebben gemeld bij NAM of CVW ook toegang te geven tot de arbiter.