Veel aardbevingsgeschillen worden geschikt

Sinds de start van de Arbiter Aardbevingsschade in mei 2016, is in 47 gevallen tijdens de zitting een schikking getroffen zodat de arbiter geen uitspraak hoefde te doen. Bewoners en de NAM/het CVW sloten een zogenaamde ‘Vaststellingsovereenkomst’ af. In 34 zaken die in 2016 werden behandeld, kwamen de partijen er niet uit en volgde een uitspraak van de arbiter.
“We zien zelfs dat een aantal zaken niet meer op ‘schouw’ en zitting komen, omdat partijen er onderling uitgekomen zijn” aldus Jenne van der Vinne, Arbiter Aardbevingsschade.

Schikking treffen

Wanneer een inwoner en het CVW er ná expertise en contra-expertise van vermeende aardbevingsschade niet uitkomen, kan het oordeel van de onafhankelijke Arbiter Aardbevingsschade worden ingeroepen. De arbiter bekijkt de situatie ter plaatse (‘schouw’ ) en nodigt de betrokken partijen uit voor een zitting. Vóór het einde van de zitting vraagt de arbiter of partijen er alsnog uit kunnen komen door een schikking te treffen. Wanneer dit niet het geval is, doet de arbiter een voor de NAM/het CVW in principe bindende uitspraak.