Langere wachttijd arbitrage verzoeken

Het aantal aanmeldingen voor arbitrage bij de Arbiter Bodembeweging blijft onverminderd groot. Er komen meer verzoeken binnen dan de arbiter kan afhandelen. Het gevolg hiervan is dat de wachttijd toeneemt en oploopt tot meerdere maanden.

Foto van stapel dossiers

Wij onderzoeken de mogelijkheid om de werkwijze aan te passen, zodat de wachttijd niet nóg verder toeneemt. Daarbij staat voorop dat we alle zaken met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en aandacht willen behandelen.
Inmiddels is een zesde arbiter, Mr. G.Ham, gestart met het behandelen van zaken. Wij vragen uw begrip voor de situatie.