Eerste uitspraken Arbiter Bodembeweging in schriftelijke procedure

De eerste uitspraken in zaken die schriftelijk zijn afgehandeld, zijn inmiddels gedaan. In deze zaken is alle schade als aardbevingsschade erkend.  De uitspraken zijn te vinden onder ‘Uitspraken schriftelijke procedure'.