Aanbod schadevergoeding of voortzetten procedure

Onlangs is bekend geworden dat NAM in ruim zesduizend ‘oude’ openstaande schadezaken, die voor 31 maart 2017 bij NAM/CVW zijn aangemeld, een aanbod zal doen tot schadevergoeding of herstel. Een deel van deze zaken (ongeveer 1750) is al in behandeling bij de Arbiter Bodembeweging. De overige zaken zijn nog in behandeling bij CVW.

Schademelder kiest zelf

Voor de zaken die al bij de arbiter zijn aangemeld, vindt de Arbiter Bodembeweging het belangrijk dat de schademelder zelf de keus kan maken tussen het voortzetten van de procedure bij de arbiter of het accepteren van het aanbod van NAM. Daarom worden deze zaken in afwachting van het aanbod van NAM voorlopig aangehouden.

De volgende situaties kunnen zich dan voordoen:

  • U accepteert het aanbod van NAM
    Wanneer u het aanbod van NAM accepteert, wordt de procedure bij de arbiter beëindigd.
  • U accepteert het aanbod van NAM niet
    Wanneer u het aanbod van NAM niet accepteert, kunt u dit bij de arbiter aangeven door een bericht naar info@arbiterbodembeweging.nl te sturen. U kunt dit ook telefonisch doorgeven op telefoonnummer 088-0414480 (bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur).
    De procedure bij de arbiter wordt dan gewoon voortgezet.

Zaken die nog niet bij de arbiter zijn aangemeld

U heeft uw zaak niet bij de arbiter aangemeld? Als u het aanbod van NAM niet accepteert, kunt u uw zaak alsnog bij de arbiter aanmelden via het aanmeldingsformulier op de website. U heeft hiervoor zes weken de tijd na dagtekening van de aanbiedingsbrief van NAM.

Vragen

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de Arbiter Bodembeweging op telefoonnummer: 088-0414480 (bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur).