U heeft het aanbod van NAM afgewezen?

U bent het niet eens met het aanbod van NAM en u heeft u zaak aangemeld bij de Arbiter Bodembeweging. Voor de beoordeling van uw zaak is het van belang dat u aangeeft waarom u het niet eens bent met het aanbod van NAM. Dit noemen wij een zienswijze.

Bent u het niet eens met het gecalculeerde schadebedrag? Geeft u dan zo concreet mogelijk aan welke kosten aan het herstel van de schades verbonden zijn. Het is belangrijk dat u de schades zo duidelijk mogelijk omschrijft en daarbij per schade aangeeft wat het schadebedrag is. U kunt ook zelf een calculatie van de schade laten maken. U kunt hiervoor terecht bij een calculatiebureau of aannemer.

U kunt uw zienswijze en/of eigen kostenspecificatie tot uiterlijk twee weken voor de schouw en/of zitting bij de arbiter indienen via info@arbiterbodembeweging.nl Wij verzoeken u daarbij uw zaaknummer te vermelden.