Einde van arbitragezaken in zicht

De Arbiter Bodembeweging heeft vanaf 2016 geschillen behandeld in de zogenaamde “oude schadezaken”. Dit zijn de schadezaken die konden worden aangemeld bij het CVW tot 31 maart 2017. Het was tot 1 september 2018 mogelijk een zaak aan te melden en de afronding hiervan is in zicht. In september worden de laatste zaken behandeld op schouw en zitting. Iedere eigenaar die een geschil heeft aangemeld, is inmiddels geïnformeerd over de planning van de afhandeling. De arbiter hoopt zoveel als mogelijk zaken in dit jaar nog definitief te kunnen afronden.

Tussen 2016 en 2018 zijn er 2990 zaken bij de arbiter aangemeld. Er moet nu nog een klein deel worden afgehandeld. Nu al kan worden gezegd dat in de helft van afgeronde zaken, voordat de arbiter eraan te pas kwam, partijen alsnog overeenstemming hebben bereikt over de afhandeling van de schade. In de andere helft van de zaken is de arbiter daadwerkelijk betrokken geweest.