Heeft u zich nog niet eerder bij de arbiter aangemeld?

Wanneer u het aanbod van NAM niet accepteert, kunt u uw zaak bij de arbiter aanmelden via onderstaand aanmeldingsformulier. Aanmelden is mogelijk tot 1 september 2018.

Heeft U zich al bij de arbiter aangemeld?

Als u zich al bij de arbiter heeft aangemeld, hoeft u zich niet opnieuw aan te melden wanneer u het aanbod van NAM niet accepteert. U kunt bij de arbiter aangeven dat u het aanbod heeft geweigerd door een bericht naar info@arbiterbodembeweging.nl te sturen. De procedure bij de arbiter wordt dan gewoon voortgezet.

Aanmeldingsformulier Geschil schade door bodembeweging

Schade adres

Gegevens eigenaar

Gegevens gemachtigde

Bent u gemachtigde, voeg dan een volmacht toe waaruit dit blijkt.

De Arbiter Bodembeweging correspondeert bij voorkeur digitaal met partijen. Beschikt u echter niet over een e-mailadres, dan kunt u hieronder aangeven dat u stukken per post wil ontvangen. *

Correspondentieadres

Indien van toepassing

Gegevens over de procedure

Invullen verplicht

Ondergetekende heeft een aanbod tot vergoeding van schade ontvangen van NAM.

Ondergetekende heeft het aanbod van NAM niet aanvaard en verzoekt de Arbiter Bodembeweging zijn vordering tot schadevergoeding tegen NAM in behandeling te nemen en daarover een beslissing te nemen.

Het dossier over uw vordering wordt door NAM aan de Arbiter Bodembeweging ter behandeling toegestuurd. U ontvangt hiervan een kopie. U wordt verzocht de brief waarbij NAM het aanbod heeft gedaan bij deze aanmelding te voegen. Ook de antwoordstrook waaruit blijkt dat u het aanbod heeft afgewezen, dient (indien mogelijk) bijgevoegd te worden.

Het dossier over uw vordering wordt door NAM aan de Arbiter Bodembeweging ter behandeling toegestuurd. U ontvangt hiervan een kopie. U wordt verzocht de brief waarbij NAM het aanbod heeft gedaan bij deze aanmelding te voegen. Ook de antwoordstrook waaruit blijkt dat u het aanbod heeft afgewezen, dient (indien mogelijk) bijgevoegd te worden.

Eventueel kunt u nog aanvullende stukken, die betrekking hebben op de schade, bijvoegen. U bent hier niet toe verplicht, maar het kan de arbiter helpen een volledige uitspraak te doen over uw schade. Hierbij valt te denken aan: het aangevulde eerstelijnsrapport (naar aanleiding van een akkoord tussen eerstelijnsexpert en contra-expert), een uitspraak van de Technische commissie bodembeweging, de aankoopkeuring van uw huis, eigen onderzoeken naar de schade etc. Uitsluitend aanvullende stukken, die betrekking hebben op de schade, worden meegenomen in de beoordeling van uw zaak.

Eventueel kunt u nog aanvullende stukken, die betrekking hebben op de schade, bijvoegen. U bent hier niet toe verplicht, maar het kan de arbiter helpen een volledige uitspraak te doen over uw schade. Hierbij valt te denken aan: het aangevulde eerstelijnsrapport (naar aanleiding van een akkoord tussen eerstelijnsexpert en contra-expert), een uitspraak van de Technische commissie bodembeweging, de aankoopkeuring van uw huis, eigen onderzoeken naar de schade etc. Uitsluitend aanvullende stukken, die betrekking hebben op de schade, worden meegenomen in de beoordeling van uw zaak.

Eventueel kunt u nog aanvullende stukken, die betrekking hebben op de schade, bijvoegen. U bent hier niet toe verplicht, maar het kan de arbiter helpen een volledige uitspraak te doen over uw schade. Hierbij valt te denken aan: het aangevulde eerstelijnsrapport (naar aanleiding van een akkoord tussen eerstelijnsexpert en contra-expert), een uitspraak van de Technische commissie bodembeweging, de aankoopkeuring van uw huis, eigen onderzoeken naar de schade etc. Uitsluitend aanvullende stukken, die betrekking hebben op de schade, worden meegenomen in de beoordeling van uw zaak.

Eventueel kunt u nog aanvullende stukken, die betrekking hebben op de schade, bijvoegen. U bent hier niet toe verplicht, maar het kan de arbiter helpen een volledige uitspraak te doen over uw schade. Hierbij valt te denken aan: het aangevulde eerstelijnsrapport (naar aanleiding van een akkoord tussen eerstelijnsexpert en contra-expert), een uitspraak van de Technische commissie bodembeweging, de aankoopkeuring van uw huis, eigen onderzoeken naar de schade etc. Uitsluitend aanvullende stukken, die betrekking hebben op de schade, worden meegenomen in de beoordeling van uw zaak.

Eventueel kunt u nog aanvullende stukken, die betrekking hebben op de schade, bijvoegen. U bent hier niet toe verplicht, maar het kan de arbiter helpen een volledige uitspraak te doen over uw schade. Hierbij valt te denken aan: het aangevulde eerstelijnsrapport (naar aanleiding van een akkoord tussen eerstelijnsexpert en contra-expert), een uitspraak van de Technische commissie bodembeweging, de aankoopkeuring van uw huis, eigen onderzoeken naar de schade etc. Uitsluitend aanvullende stukken, die betrekking hebben op de schade, worden meegenomen in de beoordeling van uw zaak.

Eventueel kunt u nog aanvullende stukken, die betrekking hebben op de schade, bijvoegen. U bent hier niet toe verplicht, maar het kan de arbiter helpen een volledige uitspraak te doen over uw schade. Hierbij valt te denken aan: het aangevulde eerstelijnsrapport (naar aanleiding van een akkoord tussen eerstelijnsexpert en contra-expert), een uitspraak van de Technische commissie bodembeweging, de aankoopkeuring van uw huis, eigen onderzoeken naar de schade etc. Uitsluitend aanvullende stukken, die betrekking hebben op de schade, worden meegenomen in de beoordeling van uw zaak.

Privacy

De Arbiters Bodembeweging en de ondersteunende medewerkers respecteren de privacy van de door de aanvrager verstrekte gegevens. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de beoordeling van de aanvraag en de eventuele verdere behandeling daarvan. De gegevens worden niet met derden gedeeld. Door het invullen van onderstaande verklaring geeft u toestemming om de verstrekte gegevens te verwerken voor deze doelen. De Arbiter Bodembeweging en de ondersteunende medewerkers zullen uw gegevens vertrouwelijk behandelen en zich houden aan de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Verklaring

De ondergetekende verklaart/verklaren bovenstaande volledig en naar waarheid te hebben ingevuld. Aan het indienen van een aanvraag kunnen geen rechten worden ontleend. Ondergetekende(n) gaat (gaan) ermee akkoord dat de vordering wordt behandeld overeenkomstig de bepalingen van het Reglement Arbiter Bodembeweging, versie 3, zoals gepubliceerd op de website www.arbiterbodembeweging.nl. De aanvrager geeft hierbij toestemming aan de Arbiter Bodembeweging om de verstrekte informatie te gebruiken voor het behandelen van zijn melding volgens dit reglement. Ondergetekende verleent de medewerking aan alle stappen die nodig zijn om tot een uitspraak te komen.

Invullen verplicht

De Arbiter Bodembeweging maakt onderdeel uit van het instrumentarium van de Nationaal Coördinator Groningen.