17-0378 Winsum

Doorbuiging van de vloer;

De arbiter overweegt dat de eigenaar gebracht dient te worden in de situatie voor het schadeveroorzakende feit wat in dit geval betekent dat de vloer hersteld dient te worden. De arbiter oordeelt dat NAM de vloer dient te herstellen door de huidige vloer te repareren en indien dat niet mogelijk blijkt, een nieuwe vloer aan te brengen die gelijk is aan de huidige vloer.