Zaak 17-1429 Meeden

Scheurvorming in en aan de woning en de schuur. Tevens is er schade in de vorm van verzakking van de woning. De arbiter past het bewijsvermoeden van art. 6:177a lid 1 BW toe op alle drie de groepen schades.