Zaak 17-1734 Scheemda

Scheurvorming en verzakking. De arbiter is van oordeel dat het bewijsvermoeden van toepassing is op alle schades die in geschil zijn. De arbiter stelt vast dat NAM aansprakelijk is en bepaalt dat partijen in de gelegenheid worden gesteld om in onderling overleg te treden over de herstelmethode en de hiermee samenhangende kosten. Verder gaat de arbiter in op de door de eigenaar ingediende nevenvordering inzake bijkomende kosten, bestaande uit schoonmaak- en verlofkosten, advieskosten, juridische advieskosten en preventieve werkzaamheden.