Zaak 18-0189 Foxhol

Scheurvorming; bewijsvermoeden art. 6:177a lid 1 BW van toepassing; arbiter is van oordeel dat het bewijsvermoeden niet door NAM is weerlegd. Daarnaast oordeelt de arbiter dat NAM volledig aansprakelijk is voor vergoeding van de schades, nu niet is komen vast te staan dat de schade naast bodembeweging als gevolg van gaswinning ook een andere oorzaak heeft. Volgens de arbiter voorziet cosmetisch en plaatselijk herstel van de scheurvorming in een deugdelijk herstel en stelt de herstelkosten voor deze schade vast op €3.500,00 inclusief BTW. De vordering omtrent de bijkomende kosten (thuisblijfkosten) wordt toegewezen.