Zaak 16-0213 Delfzijl

Herstelkosten; onkostenvergoeding / bijkomende kosten: thuisblijfkosten, schoonmaakkosten en reiskosten, advieskosten, zorgkosten, inkomstenderving, zelf bestede uren, juridische advieskosten, overlastvergoeding.