Zaak 17-1249 Farmsum

Tussen partijen is in geschil of de schade aan het pand, bestaande uit scheurvorming, door bodembeweging als gevolg van gaswinning is veroorzaakt. De arbiter past het bewijsvermoeden toe en oordeelt dat NAM aansprakelijk is voor de schade, doordat NAM het bewijsvermoeden niet heeft ontzenuwd.