Zaak 17-0284 Garmerwolde

Tussen partijen is in geschil hoeveel de herstelkosten van de schade aan het dak bedragen en in hoeverre deze schade volledig voor rekening van NAM komen.