Akte van cessie

Als de schade aan het pand is ontstaan voordat het in eigendom is verkregen, hebben de vorige eigenaren een schadevordering op de NAM. Dat betekent dat een nieuwe eigenaar geen vordering met betrekking tot de schade heeft op de NAM. De vorige eigenaren kunnen de schadevordering rechtsgeldig aan de nieuwe eigenaren overdragen middels een akte van cessie.

Vereisten akte van cessie

Een akte van cessie dient te voldoen aan een aantal vereisten. Indien een van partijen twijfels heeft omtrent de vraag wat afdoende is voor de overdracht van de schadevergoedingsvordering (de akte van cessie) van de verkopende partij aan de aankopende partij, wordt geadviseerd juridisch advies hieromtrent in te winnen. Voor juridisch advies kunt u zich wenden tot het Juridisch Loket en/of een advocaat.