Procedure

De arbiter kent twee procedures. Dit zijn de procedure Groningenveld en de procedure kleine velden Drenthe.

Geschillen over schade als gevolg van bodembeweging door gaswinning uit het Groningenveld worden behandeld volgens de procedure Groningenveld.

Geschillen over schade als gevolg van de beving door gaswinning uit het Emmen gasveld op 30 september 2015 of de beving door gaswinning uit het Annerveen gasveld op 23 december 2016 worden behandeld volgens de procedure kleine velden Drenthe.