Vergoeding bijkomende kosten

De arbiter kent twee procedures. Dit zijn de procedure Groningenveld en de procedure kleine velden Drenthe. De arbiter kan in beide procedures een vergoeding voor bijkomende kosten toewijzen.

Let op

In de procedure kleine velden Drenthe is de arbiter niet bevoegd om een overlastvergoeding toe te wijzen.