Vergoeding bijkomende kosten Groningenveld

In artikel 6 van het Reglement Arbiter Bodembeweging van juni 2018 (derde reglement) is opgenomen dat de Arbiter Bodembeweging een vergoeding voor bijkomende kosten kan toewijzen.

Deze vergoeding kan worden toegewezen conform bijlage 2 van het Besluit mijnbouwschade Groningen. Het maakt daarbij niet uit onder welk reglement een zaak is aangemeld.

Welke bijkomende kosten kunnen worden vergoed?

Voor een aantal posten geldt als uitgangspunt een vaste vergoeding, tenzij de kosten aantoonbaar hoger zijn of anderszins worden vergoed:

Bijlage 2 behorend bij artikel 7, vierde lid, van het Protocol Mijnbouwschade Groningen
Thuis blijven tijdens inspectie en/ of schadeherstel €95,- per dagdeel
Schoonmaakkosten €150,- per schademelding
Overnachten €100,- per nacht voor een of twee personen
€200,- per nacht voor meer dan twee personen
Advieskosten €95,- per uur voor maximaal 20 uren
Verhuiskosten Daadwerkelijk gemaakte kosten
Opslag van goederen €40,- per week
Reiskosten

€0,26 per kilometer

Voor de volgende schade geldt een vergoeding die afhankelijk is van de werkelijke kosten zoals door de schademelder zijn gemaakt: inboedel- en tuinschade, zorgkosten, inkomstenderving, redelijke juridische of andere begeleidingskosten.

Overlastvergoeding

De overlastvergoeding is € 250 tot maximaal € 1.000,–. De omvang van de overlastvergoeding wordt door de Arbiter Bodembeweging vastgesteld en is afhankelijk van de omvang van de schade en de overlast in de persoonlijke omstandigheden van de aanvrager.

Let op

Bovengenoemde bijkomende kosten komen niet standaard voor vergoeding in aanmerking. De arbiter beoordeelt in iedere individuele zaak of de eventuele gevorderde bijkomende kosten voor vergoeding in aanmerking komen.