Vergoeding bijkomende kosten kleine velden Drenthe

In artikel 12 van het Reglement Arbiters Bodembeweging voor bevingen Emmen gasveld d.d. 30 september 2015 en Annerveen gasveld d.d. 23 december 2016 is opgenomen dat de Arbiter Bodembeweging een vergoeding voor bijkomende kosten kan toewijzen.

Deze vergoeding kan worden toegewezen conform de bijlage van dit Reglement.

Welke bijkomende kosten kunnen worden vergoed?

Voor een aantal posten geldt als uitgangspunt een vaste vergoeding, tenzij de kosten aantoonbaar hoger zijn of anderszins worden vergoed:

Bijlage behorend bij artikel 12 van het Reglement Arbiters Bodembeweging voor bevingen Emmen gasveld d.d. 30 september 2015 en Annerveen gasveld d.d. 23 december 2016
Thuis blijven tijdens inspectie en/ of schadeherstel €95,- per dagdeel
Schoonmaakkosten €150,- per schademelding
Overnachten €100,- per nacht voor een of twee personen
€200,- per nacht voor meer dan twee personen
Advieskosten €95,- per uur voor maximaal 20 uren
Verhuiskosten Daadwerkelijk gemaakte kosten
Opslag van goederen €40,- per week
Reiskosten

€0,26 per kilometer

Voor de volgende schade geldt een vergoeding die afhankelijk is van de werkelijke kosten zoals door de schademelder zijn gemaakt: inboedel- en tuinschade, zorgkosten, inkomstenderving, redelijke juridische of andere begeleidingskosten.

Let op

Bovengenoemde bijkomende kosten komen niet standaard voor vergoeding in aanmerking. De arbiter beoordeelt in iedere individuele zaak of de eventuele gevorderde bijkomende kosten voor vergoeding in aanmerking komen.