Het verbeteren van de schadeafhandeling is een van de centrale onderdelen van het meerjarenprogramma 'Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen' van de Nationaal Coördinator Groningen. De Arbiter Bodembeweging in het proces van schadeafhandeling is daarin een belangrijke stap.

Schematische weergave van het schadeafhandelingsproces

schematische weergave schadeafhandelingsproces

Als na de eerste inspectie en de contra-expertise nog geen overeenstemming is over het herstel van de schade, kan de Arbiter Bodembeweging worden ingeschakeld. De schademelder beschrijft het geschil en legt dit met de bijbehorende documentatie voor aan de arbiter die een uitspraak doet. De arbiter doet een uitspraak waar de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) zich in beginsel aan verbindt. Ook complexe schadegevallen komen in aanmerking voor behandeling door de arbiter als de procedure inclusief contra-expertise is doorlopen.

Niet eens met oordeel van de arbiter?

Als de eigenaar na taxatie, contra-expertise en oordeel van de Arbiter het niet eens is met het eindoordeel dan kan de zaak door de eigenaar worden voorgelegd aan de rechter.

Wie zijn de Arbiters Bodembeweging?

De arbiters zijn allemaal oud-rechter en zijn voor deze functie voorgedragen door de voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak. De arbiters zijn de volgende mensen:

  • de heer mr. J. van der Vinne,
  • de heer mr. P. Schulting,
  • de heer mr. P.J. van Steen,
  • de heer mr. J. van der Hulst,
  • de heer mr. G. Ham.

Snel naar de contact pagina.

Zie ook