Het verbeteren van de schadeafhandeling is een van de centrale onderdelen van het meerjarenprogramma 'Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen' van de Nationaal Coördinator Groningen. De Arbiter Bodembeweging in het proces van schadeafhandeling is daarin een belangrijke stap.

De schademelder beschrijft het geschil en legt dit met de bijbehorende documentatie voor aan de arbiter die een uitspraak doet. De arbiter doet een uitspraak waar de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) zich in beginsel aan verbindt.

Niet eens met oordeel van de arbiter?

Als de eigenaar het niet eens is met het eindoordeel van de arbiter dan kan de zaak door de eigenaar worden voorgelegd aan de rechter.

Wie zijn de Arbiters Bodembeweging?

De arbiters zijn allemaal oud-rechter en zijn voor deze functie voorgedragen door de voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak. De arbiters zijn de volgende mensen:

  • de heer mr. P. Schulting,
  • de heer mr. P.J. van Steen,
  • de heer mr. G. Ham,
  • de heer mr. T.S. Plas,
  • de heer mr. H.Th. Bouma,
  • de heer mr. H.A. Groen,
  • de heer mr. J.J. Schoemaker
  • de heer mr. M.R. Gans
  • mevrouw mr. M.G.J. Parkins-de Vin

Snel naar de contact pagina.

Zie ook