De uitspraken van de Arbiter Bodembeweging vindt u in het overzicht. De uitspraken staan op datum waarbij de meest recente uitspraken bovenaan staan.

Het kan een aantal weken duren voordat een uitspraak wordt gepubliceerd. Een uitspraak die heel veel lijkt op een eerder gedane uitspraak, wordt niet gepubliceerd tenzij de eigenaar hier specifiek om vraagt.