Zaak 16-0149 Uithuizen

Acuut Onveilige Situatie (AOS); de arbiter benoemt een derde onafhankelijke deskundige die nader onderzoek doet naar de vraag of de schades aan het pand veroorzaakt zijn door aardbevingen ten gevolge van gaswinning.