Zaak 17-0249 Wagenborgen

De in geschil zijnde schades bestaan uit scheurvorming in gevels en binnenwanden. De arbiter past het bewijsvermoeden conform art. 6:177a lid 1 BW toe. De arbiter oordeelt dat NAM aansprakelijk is voor een deel van de schades, nu NAM het bewijsvermoeden voor een gedeelte van de schades heeft ontzenuwd.