Zaak 16-0190 Borgercompagnie

Scheurvorming in de gevels en binnenwanden; De arbiter past het bewijsvermoeden ex art. 6:177a lid 1 BW toe, behalve ten aanzien van de barst in de houten kozijn.; De arbiter is van oordeel dat NAM voor een gedeelte van de schades niet aansprakelijk is, namelijk ten aanzien van de herstelde schades, omdat deze schades niet meer waarneembaar zijn. Tevens oordeelt de arbiter dat NAM niet aansprakelijk is voor een gedeelte van de schade behorend bij schades 10 en 13, nu de contra-expert heeft gesteld dat niet alle schade door aardbevingen is veroorzaakt dan wel verergerd. Voor de overige schades is NAM wel aansprakelijk.