Zaak 16-0130 Zuidbroek

Scheurvorming; bewijsvermoeden art. 6:177a lid 1 BW; bewijsvermoeden is niet ontzenuwd; NAM aansprakelijk