Zaak 16-0181 Appingedam

Scheurvorming; bewijsvermoeden conform art. 6:177a lid 1 BW; De arbiter oordeelt dat NAM niet in het tegenbewijs is geslaagd, gelet op het eerstelijnsrapport waaruit onvoldoende kan worden afgeleid dat moet worden uitgesloten dat de schades veroorzaakt zijn door aardbeving(en). Ook gelet op het feit dat NAM bij eerdere schademeldingen een aantal schades als aardbevingsschade heeft aangemerkt en een aantal schades destijds niet aanwezig waren.; NAM aansprakelijk